Hindi Ko Kayang Iwan Ka: Sampal ni Thea kay Adel | Episode 34Aired (April 16, 2018): Dahil patuloy lang si Adel sa pagharang kay Thea upang makadalo sa birthday party ng mga bata, hindi na ito makakapagtimpi at masasampal nito ang biyenan.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *